سيلي سيل


براي مردمي كه تا خرخره ، گريبانگير مسايل اقتصادي و معيشتي بودند ؛ نعمت الهي جاري شد و نقمت را بر مردمان كامل كرد ! . با احترامي خاص ، از زير دروازه ي قران شيراز گذشتند تا به سفر مرگ بروند ! . با احترامات فائقه ، وسيله هاي نقليه خويش را در گِل و لاي و در لابلاي صخره ها پارك كردند و خود به ديار باقي شتافتند ! . 


 آنسو تر ( استان گلستان ) نيز ، ماشين ِ گل زده ي عروس و داماد را در كنار خيابان به دست آب هاي غران و خروشان سپردند و خويش به ماه عسل رفتند ! . مادر دو شهيد را بر روي قايق ، تشيع كردند تا اگر خاكي يافتند ؛ آن پيكر مكرمه را به خاك بسپارند ! . 


 بسياري از جوان هاي آرزو به دل ، تنها داراييشان كه همان پرايد ٥٠ ميليوني بود را در قِبَل همين طغيان و خروشندگي آب ، از دست دادند ! . 


 برخي از فرط ناچاري ، در طبقات فوقاني ساختمان هاي آبگرفته پناه بردند و ساعات قابل ملاحظه ايي را بدون آذوقه و .... در همانجا سپري كردند ! . 


 علي ضياء گزارش تهيه كرد ! ، فردوسي پور در ميان افراد سيل زده بر روي تراكتور رفت ! ، سردار آزمون در زادگاه اجدادي خويش حاضر شد و بر بلندايي با مردم مصيبت ديده ابراز هم دردي نمود . علي دايي قول داد كه در اولين فرصت در جمع مردم سيل زده حضور يابد . جهانگيري به استان آمد و استانداري كه علي رغم اطلاع از وقوع سيل ، به سفر خارج عزيمت كرده بود را خلع مسئوليت كرد ، رحماني فضلي در جمع مسئولين حاضر شد و دستور رسيدگي داد . نوبخت به نمايندگي از رئيس جمهور به شيراز سفر كرد . آيت الله مكارم مبلغ ٢٥٠ ميليون تومان به افراد سيل زده كمك كرد ، بسياري از سلبريتي ها در فضاي مجازي با درج عكس هايي از حادثه ، با مردم سيل زده همدردي كردند ! ، و ......


 اما مردم و خصوصاً كشاورزان و دامداراني كه امرار معاششان صرفاً از همين طريق بود ؛ همچنان در اندوه و نگراني از فردايي بسر مي برند كه هميشه در زير اين قول ها و وعده هاي بي عمل ، فنا و نابود شده اند ! . 


 قلبم خوب است ! . چرا خوب نباشد !؟ . آنقدر خوب است كه مثل ساعت كار مي كند ؛ آنهم ساعت شني ! . پر مي شود از نبودن ها و خالي مي شود از بودن هاي خالخالي ! . خدا را شكر كه ديگر هيچ گرفتگي ندارد ! . سيل تمام ِ راه هاي مسدود شده قلبم را گشود ! . 


/ 2 نظر / 147 بازدید
heliyahooman

مصيبت ها پايان ندارد . از قشنگياي زندگي يه بارون برامون مونده بود كه حال و هوامون حسابي خوب و زيبا و تميز بشه كه اونم تبديل شد به يه هيولا كه ديگه با شنيدن صداش، ترس و وحشت بيوفته تووي جونمون...