بي وفاترين دوست داشتني !


دوستت دارم حتي اگر مرا تكراري ترين پديده ي زندگانيت بپنداري . دوستت دارم حتي اگر حروف و حرف هايم برايت تازگي نداشته باشند و ترا به وجد نياورند . دوستت دارم حتي اگر خاطراتمان را به زير چرخدنده هاي فراموشي ات لگدمال كني . دوستت دارم حتي اگر از ديدگانم مخفي شوي و در تيرس تپش هاي قلبم نباشي . دوستت دارم حتي اگر از كوچه ي تنهايي ام نگذري و بر روي نيمكت خيالاتم ننشيني . دوستت دارم حتي اگر بر خلاف جهت تمايلاتم حركت كني و تا ابدها دور و دورتر شوي . دوستت دارم حتي اگر هرگز از پشت ابرها بيرون نيايي و رخسارت را ننمايي . دوستت دارم حتي اگر شيرين كامي هايم را به كام مرگ رهنمون سازي . دوستت دارم حتي اگر نباري و مرا از باران رحمتت محروم كني . دوستت دارم حتي اگر ديگر دوستم نداشته باشي و ديگر دلتنگم نشوي .


دوستت دارم اي بي وفاترين دوست داشتني عالم ! .


/ 0 نظر / 68 بازدید